Czym się zajmujemy

DevOps, optymalizacja i automatyzacja procesów wytwarzania oprogramowania.
Wdrażanie, monitorowanie i zarządzanie serwerami poprzez IaC.
Integracje systemów klienta z istniejącymi rozwiązaniami firm trzecich.
Implementacja oraz utrzymywanie małych i średnich aplikacji webowych.
Realizacja aplikacji desktopowych do zarządzania urządzeniami przemysłowymi.
Tworzenie aplikacji embedded oraz dostarczanie gotowych rozwiązań.

Oferujemy rozliczanie projektowe po uprzedniej wycenie lub godzinowe rozpoczynające się od 90zł/h netto.

Realizacje

 • Mars Rover

  Współpraca z:
  • Bluetooth
  • PyGame
  • Python
  • Embedded

  Oprogramowanie dla komputera osadzonego umożliwiające zdalne sterowanie pojazdu oraz podgląd otoczenia przez kamerę. Api oraz podgląd udostępnione zostały za pomocą bluetooth i wifi.

  • screenshot
  • screenshot
  • screenshot
 • Serwis i-Przetargi

  Współpraca z:
  • PHP
  • Symfony
  • jQuery
  • zurb.foundation
  • Search Engine

  Projektowanie bazy danych, implementacja logiki biznesowej oraz layoutu. Administracja maszyny produkcyjnej, utrzymanie serwisu i jego dalszy rozwój.

  • screenshot
  • screenshot
 • Osadzony odtwarzacz wideo

  Współpraca z:
  • ARM
  • Glorpen-ARM
  • LCD
  • Python

  Pełnoekranowe odtwarzanie zapisanych plików wideo po zewnętrznym impulsie (otwarcie szafki, trzymanie guzika) - na 10" wyświetlaczu LCD. Rozwiązanie to posiada sprzętowe dekodowanie wideo w formacie h264.

  • screenshot
  • screenshot
  • screenshot
 • PND Heating

  Współpraca z:
  • Vue.js
  • Electron.js
  • Node.js
  • Python
  • Embedded

  Aplikacja desktopowa do zarządzania automatyką grzewczą budynku. Posiada możliwość definiowania automatycznych akcji w odpowiedzi na zmieniające się warunki zewnętrzne oraz harmonogram zadań.

  • screenshot
  • screenshot
 • Symulator tłumienia hałasu

  Współpraca z:
  • Vue.js
  • Node.js
  • Python
  • SQL

  Aplikacja webowa umożliwiająca użytkownikowi wybranie odpowiedniej do potrzeb szyby poprzez odsłuchiwanie dynamicznej symulacji wpływu danej szyby na przykładowe dźwięki.

  • screenshot
 • Konteneryzacja

  Współpraca z:
  • Docker
  • Docker Swarm
  • Kubernetes

  Konteneryzacja istniejących usług oraz tworzenie architektury dla nowych rozwiązań. Przeprowadzanie konsultacji dotyczących dobrych praktyk, optymalizacja istniejących kontenerów usług.

  • Ramię robota

   Współpraca z:
   • Robot Arm RA1 Pro
   • NFC
   • I2C
   • Python
   • XBee
   • PhantomX Reactor RA
   • Embedded

   Komunikacja ramienia AVR z RaspberryPI poprzez I2C. Dodatkowo obsługa czytnika NFC i kamerki, oraz drugie ramię oparte na Arduino, zdalnie sterowane za pomocą XBee i portu szeregowego.

   • screenshot
   • screenshot
   • screenshot
  • Licznik Gaigera

   Współpraca z:
   • Radiation
   • Python
   • LCD
   • C/C++

   Oparty na RaspberyPI i Radiation Shield. Wyświetlanie aktualnego pomiaru promieniowania na ekranie LCD. W kolejnej wersji bazowany już na Arduino.

   • screenshot
   • screenshot
   • screenshot
  • ThermalConnect

   Współpraca z:
   • Python
   • Embedded

   Aplikacja webowa zarządzająca systemem grzewczym budynku dla każdego pomieszczenia. Umożliwia automatyczne utrzymywanie temperatur w pomieszczeniach w zadanych zakresach.

   • screenshot
   • screenshot
  • Nei Kung

   Współpraca z:
   • JavaScript
   • Joomla
   • PHP
   • WordPress

   Modifikacje istniejącego serwisu bazującego na frameworku Wordpress oraz późniejsze przejście na framework Joomla.

   • screenshot
   • screenshot
   • screenshot
   • screenshot
  • Monitoring

   Współpraca z:
   • Prometheus
   • Grafana
   • Kibana
   • Graphite
   • FluentD

   Monitorowanie maszyn, podzespołów, usług i mikroserwisów wchodzących w skład platform e-commerce. Centralizacja logów i metryk, ustalanie alarmów i powiadomień. Przygotowywanie panelów do użytku przez działy obsługi klienta.

   • CI/CD

    Współpraca z:
    • CI
    • Docker

    Wdrożenie systemu do CI i CD z ewentualnym przystosowaniem istniejących usług. Pozwala na automatyczne budowanie kontenerów i usług oraz pół automatyczną lub automatyczną aktualizację środowiska produkcyjnego.